Følg

Kritisk: "PIB Connection Lost"

Symptom

Hvis din projektor har en rød LED og rapporterer "Error, 2603 PIB Connection lost. Power Cycle Projector. Critical" har det oppstått en mulig feil med ditt PIB kort

 

Projector Intelligence Board (PIB)
The PIB is the main controller and primary video interface card in the cardcage. Its main function is to control the video path, monitor the environmental circuits and devices inside the projector, connect with communication interfaces and provide Dual HD-SDI and Twin DVI video input ports. The PIB is also responsible for the 37-pin GPIO, SCCI and RS232 type interfaces. Located on the PIB faceplate are a number of LEDs and buttons used for basic status and control.

 

Feilsøking

PIB er en kritisk komponent i din projektor og den kan ikke starte uten at dette kortet er OK. Vennligst se feilsøking under.

Første steg: Fjern all strøm fra projektoren og la den være frakoblet i 5 minutter altså en kaldstart av projektor.

Andre steg: Dersom det fremdels ikke er kontakt med PIB må det utføres en "re-seat" av kortet. Altså ta det ut av sporet sitt og installere det igjen for å forsikre oss om at det ikke er en dårlig kontakt. Se guide under for veiledning

Guide: Removing PIB from card cage

Tredje steg: Fjern PIB kortet fra projektoren og vent 2 timer før du installerer det igjen.

Fjerde steg: Dersom det enda ikke er kontakt med PIB kort er dette trolig defekt, vennligst be om å få tilsendt et nytt PIB kort.

 

Merk: Dersom du må bytte PIB kort må du bytte "Link decryptor" som er installert på selve kortet. Flytt "Link decryptor" fra det gamle kortet til det nye. Dersom du har IMB (Integrated Media Block) er dette ikke nødvendig.

Link Decryptor replacement: 

Bruk et #1 Phillips™ til å skru opp 4 skruer, løft "Link decryptor" av og plasser det på det nye PIB kortet ditt. Fest 4 skruer.

 

Viktig: Dersom du bytter PIB vil du få et spørsmål om hvor projektoren skal hente serienummer fra når du starter den. Her er det veldig viktig at du velger TPC for begge alternativene.

 

Når dette er utført kan dere ta kontakt med NOC for å få utført "Marriage" av projektor.

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 4 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.